Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  

Coaching en intervisie

Coaching

In een coachingstraject staat je eigen functioneren in je werk centraal. Het vergroten van inzicht in jezelf en in de context waarin je je werk verricht en het beter kunnen omgaan met lastige praktijksituaties zijn dus onderwerp van gesprek tussen jou en mij.

Mijn bijdrage is er op gericht je te helpen je (potentiële) kwaliteiten vrij te maken, zodat je het beste uit jezelf haalt.

 

Een coachingstraject omvat over het algemeen 6 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur met steeds een maand daartussen. De bijeenkomsten vinden plaats in Heemstede. In het eerste gesprek bespreken we je vraagstelling, de aanpak, duur en betaling. De kosten van een coachingsbijeenkomst van 2 uur zijn euro 450,-. In de zesde bijeenkomst kijken we terug op de ervaringen en het geleerde van afgelopen half jaar; d.w.z. waar staan we nu en hoe verder. Over het algemeen wordt hiermee het traject afgesloten; soms volgen er nog één of twee bijeenkomsten.

 

Meer informatie over coaching

Intervisie

Praktijksituaties van veel leidinggevenden, adviseurs en andere professionals zijn vaak zo complex en spanningsvol dat ze een competentie van hen vragen die de competentie van een enkel individu overstijgt. Daarom zie je díe organisaties of afdelingen die in staat zijn het collectief vermogen van hun medewerkers aan te boren en verder te ontwikkelen een belangrijke voorsprong nemen. Zij zijn niet alleen in staat om diensten aan hun klanten te verlenen waarin de competentie van meerdere deskundigen geïntegreerd zijn, maar ontwikkelen ook een dusdanig prettig en leerzaam werkklimaat dat zij ook op de arbeidsmarkt een distinctieve positie innemen.

 

Om dit te bereiken is het van belang dat collega’s bij elkaar te raden gaan als ze er alleen niet uit komen. Dit klinkt heel eenvoudig, maar vraagt nogal wat van het individu en de groep; het vraagt de moed om zich t.o.v. collega’s kwetsbaar op te stellen en een klimaat waarin hier geen misbruik van gemaakt wordt.

 

Het onder begeleiding opzetten van intervisiebijeenkomsten is één van de hulpmiddelen die kan worden gebruikt om het hierboven omschreven leerklimaat te doen ontstaan. Intervisie zien wij dan als intercollegiaal overleg om individuele thema’s in het werkveld te signaleren, te analyseren en aan te pakken, om daarmee het persoonlijk functioneren te verbeteren.

 

Meer informatie over intervisie