Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Coaching

Jezelf versterken d.m.v. coaching kan zinvol zijn bij één of meer van de volgende situaties:

  • heroriëntatie op eigen loopbaan
  • beter begrijpen en kunnen hanteren van patronen in je eigen optreden
  • verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
  • komen tot lastige keuzes
  • beter om kunnen gaan met conflictsituaties in teams of met collega’s, medewerkers of baas
  • overwinnen van aanpassingsproblemen.

 

Het gaat er steeds om je door een lastige periode heen te loodsen en daar sterker uit te komen.

Over het algemeen starten we met vragen die je hebt over je eigen optreden in je werksituatie. Je rol als leidinggevende of als adviseur, hoe je in bepaalde situaties het best kan optreden of hoe je met bepaalde collega’s of leidinggevenden het best kan samenwerken. Hiervandaan zullen we – als dat relevant is – verbanden leggen met:

  • algemenere patronen in je eigen functioneren. Hoe ben je eerder met vergelijkbare situaties omgegaan, valt er wat te leren van de wijze waarop je je tijdens dit coachingsgesprek opstelt t.o.v. je coach. Zo verdiepen we de aanvankelijke vraagstelling naar persoonlijke thema’s die vaker in je leven een rol hebben gespeeld.
  • thema’s waar niet alleen jij, maar ook anderen in je organisatie of afdeling mee te kampen hebben. Wat je aanvankelijk als een probleem ervaart dat je moet oplossen, blijkt dan inherent verbonden te zijn met de taak die je samen met je collega’s moet verrichten. Zo verbreden we de aanvankelijke vraagstelling tot een thema dat te maken heeft met de taak en /of positie waarin je organisatie of afdeling zich bevindt.

 

 

In mijn eigen ontwikkeling en leren heb ik stappen kunnen zetten op momenten dat ik mijzelf accepteerde, met mijn prettige en minder prettige kanten. Die stappen heb ik altijd zelf moeten zetten, maar een omgeving die mij niet veroordeelde was daarbij een essentieel onderdeel. Zo zie ik leren en ontwikkeling als een proces waarin we meer (i.p.v. minder) onszelf worden, en sympathiseer met een uitspraak van Krishnamurti:

"Als je probeert te begrijpen wie je bent,
zonder jezelf te willen veranderen
ondergaat wie je bent een verandering".

Vanuit een houding van begrip en acceptatie hoop ik dan ook met je te werken.

Combinatie EROM & Coaching: Intensieve groepservaring & langdurige coaching

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook