Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  

Onze filosofie

Iedereen geeft vanuit z'n eigen perspectief betekenis

De arts wil mevrouw Klaasen nog wel een extra behandeling geven; de verpleegkundige heeft vooral oog voor de kwaliteit van haar leven; de bedrijfsleider is blij met veel van deze behandelingen vanwege de hoge vergoeding van de verzekeraar. De laborant etc. etc. Allemaal functionarissen die vanuit hun eigen perspectief de werkelijkheid betekenis geven en dus hun eigen logica voor handelen hebben.

Onbewust geven we voortdurend betekenis aan wat er om ons heen gebeurt. We beseffen ons maar zelden dat de dingen om ons heen niet vanuit zichzelf zin hebben.

Samenwerken vraagt om het onderzoeken van je eigen werkelijkheid

Om diensten te kunnen leveren die goed op elkaar afgestemd zijn moeten we onze vooronderstellingen voortdurend bij kunnen stellen. Dat wil zeggen ons open kunnen stellen voor nieuwe ervaringen en daar actief betekenis aan geven. Daar is moed voor nodig. De moed om te handelen in onoverzichtelijke situaties. En de moed om onvoorziene effecten van dat handelen onder ogen te durven zien. De moed om je eigen werkelijkheid te onderzoeken. Niet alleen als intellectuele exercitie, maar als een proces waar wij met hart en ziel bij betrokken zijn.

Actie-onderzoek MET in plaats van VOOR betrokkenen

Of we nu met je samenwerken in een organisatie-ontwikkelingsproject, tijdens coaching of in een opleiding, dit proces van handelen en reflecteren (ook wel ‘actie-onderzoek’ genoemd) kunnen we nooit voor je doen. We kunnen een ander niet ontwikkelen; we kunnen een ruimte voor je creëren waarin ontwikkeling plaats kan vinden. Daarom werken we altijd MET betrokken partijen en niet – als experts – VOOR hen.

Een belangrijk deel van onze bijdrage is dan ook het inrichten van een project waarbij betrokken partijen nieuwe inzichten verkrijgen, omdat zij actief betekenis geven aan nieuwe ervaringen die ze met elkaar opdoen.

 

Omdat in alle activiteiten van IOD dit ervaringsleren een belangrijke plaats inneemt, hechten we aan de volgende uitspraak:

Wouw! "We vergeten wat we HOREN,
we onthouden wat we ZIEN,
we werken met wat we zelf ONTDEKKEN".
Hoe heb je dat geleerd?

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook