Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Begeleiden van groepen

de architectuur van participatie

 

Doelstelling

  • Vergroten van vaardigheden en van inzicht in methoden om groepen tot gezamenlijke beslissingen te doen komen
  • Vergroten van inzicht in hoe je zelf geneigd bent je rol als begeleider in te vullen
  • Vergroten van je vermogen om groepsprocessen waar te nemen en deze observaties op effectieve wijze terug te koppelen.

Doelgroep

Mensen die eerder een programma bij IOD volgden, die regelmatig vorm geven aan veranderingsprojecten en die hun vaardigheden bij het begeleiden van groepen wensen te vergroten.

Concrete resultaten

  • Je koppelt je procesobservaties op effectieve wijze aan groepen terug
  • Je bent zekerder en meer jezelf in de rol van begeleider
  • Je kent allerlei werkvormen om groepen tot een gezamenlijke beeld en besluit te doen komen
  • Je kunt beter met weerstand in groepen omgaan
  • Je kunt spanningen in een groep beter waarnemen en uitnodigend onder woorden brengen.

Tijdsbeslag

Vier aaneengesloten dagen.

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Brochure downloaden

Data en kosten

Inschrijven