Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Professioneel Ontwikkelings Programma

Veranderen en verbeteren in organisaties: mensen en systemen

 

Doelstelling

  • Leren over jezelf in groepen en ervaren hoe veranderingen meer een deel van jezelf worden, naarmate je hierbij meer persoonlijk betrokken wordt
  • Dit inzicht vertalen naar het vorm geven aan veranderingen in je werk: hoe degenen die een verandering uiteindelijk moeten dragen hierbij integraal betrekken
  • Leren over je optreden als begeleider van groepen en over het omgaan met weerstand in teams waar je als adviseur of manager mee werkt

Doelgroep

Mensen die betrokken zijn bij veranderingen in organisaties: adviseurs, trainers, stafspecialisten en (interim-)managers. Zij zijn geïnteresseerd in de invloed die zij in dit soort processen hebben op anderen en hoe zij hierbij door anderen beïnvloed worden. Zij willen gedurende ruim een jaar uitdrukkelijk energie steken in hun professionele ontwikkeling en willen dat doen met andere, ervaren collega-professionals die ook als ‘veranderaar’ werkzaam zijn.

Naar dit programma komen mensen die beschikken over de basis vaardigheden voor het werken in groepen en voor het opzetten van een adviesrelatie.

Concrete resultaten

  • Je voelt de onderstroom in groepen beter aan en gaat daar effectiever mee om
  • Je hebt de moed om in onoverzichtelijke situaties te handelen
  • Je kunt spanningen verdragen en hoeft ze niet direct op te lossen
  • Je kunt verwoorden wat in een gesprek of project ontstaat (en hebt niet alleen oog voor wat gepland is)
  • Je kent werkvormen en kunt simulaties ontwikkelen die het je klanten mogelijk maken zich te beseffen en naar elkaar uit te spreken wat ze echt ervaren.

Tijdsbeslag

Het programma is opgebouwd uit vier modules. De eerste en tweede module duren vijf dagen; de derde module bestaat uit een tweedaagse- en een eendaagse bijeenkomst. We beëindigen het programma met een tweedaagse. Tussen de modules worden intervisie bijeenkomsten georganiseerd. Het hele programma beslaat een jaar.

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Brochure downloaden

Data en kosten

Inschrijven

Wil je weten welke

opleiding het best bij

je past? Gebruik de

opleidingselectietool