Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  >  

Alumnibijeenkomst 2023

Time: Vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2023

 

Task: Resonantie & vervreemsing

We bevissen de zee in een hoger tempo dan de vissen zich kunnen reproduceren. We kappen bomen in een hoger tempo dan de tijd die bomen nodig hebben om te groeien. Zo ontbreekt het ons wellicht ook aan tijd om tot collectieve beslissingen te komen die nodig is om een democratie in stand te houden. We winnen de discussie, maar verliezen de verbinding met elkaar en niemand voelt zich gehoord. We zijn deel van een machine geworden, die we zelf hebben gemaakt, maar waarvan de knoppen buiten bereik lijken te zijn.

 

Hoe verhouden wij ons tot onze buitenwereld? Hoe verhoud jij je daartoe? Het vraagt tijd en vertrouwen in ons vermogen om ons door de ander te laten raken en iets terug te geven over wat ons dan raakt; een spannend proces, omdat je de uitkomst ervan niet kent. Een basale behoefte waarover we als sociaal wezen beschikken, maar die we op alle mogelijk manieren frustreren. Een proces waarin we onze verhouding met onze omgeving ontwikkelen en daarmee onszelf en onze omgeving transformeren. Een proces dat niet tot overeenstemming hoeft te leiden, maar dat leidt tot een gevoel van ‘We hebben afgesproken..’, in plaats van ‘Ze hebben afgesproken…’

 

Een serieus thema dat we niet alleen serieus zullen benaderen.

 

In deze Alumni Bijeenkomst gaan we werken met resonantie en vervreemding; met elkaar, met de buitenwereld en in onszelf. Welke ervaringen hebben we hiermee als burger, als werkende, als gezinslid, als lid van de …club, als deelnemer aan deze Alumni Bijeenkomst? Wat helpt of belemmert ons om een resonante of vervreemdende ervaring te hebben?

 

Territory: Notiz hotel, Leeuwarden.

 

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Inschrijven

Terug

naar vorige pagina