Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  >  

Ervaringen met het Professioneel Ontwikkelings Programma

Lilian Prins
Manager Asset Data bij de Gasunie
Het programma is een enorme catalysator geweest in mijn ontwikkeling. Naast nieuwe inzichten en vaardigheden om aan organisatieverandering vorm te geven, heeft het programma mij primair gebracht dat ik mijn gevoel in een situatie - voorheen door mij vaak als stoorzender ervaren - als instrument kan inzetten. Dat heeft me in mijn werk effectiever gemaakt, en het heeft me als mens meer in balans gebracht.

 

Aris van Veldhuisen
Managing partner bij Anderson Elffers Felix
Het Professioneel Ontwikkelings Programma heeft mij, op een belangrijk moment in mijn loopbaan, geholpen om grote stappen te maken in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het programma biedt ruimte voor intensieve ontwikkeling, via een uitgelezen combinatie van ervaren, reflecteren en doen. Ik heb er nog dagelijks plezier van.

 

Marleen Arbouw
Proceseigenaar werving en selectie bij de Politie Nederland
Ik ben mij door het volgen van het programma bewust geworden van de werking van groepsprocessen en de mate waarin die de door mij uitgezette koers (kunnen) beinvloeden. Ik heb ervaren welke spanning er voor mij persoonlijk verbonden is aan leiderschap en hoe ik dat kan vertalen in de moed om te handelen. Een onverwachte ontdekking was dat het systeemdenken heel goed te integreren bleek in mijn dagelijkse praktijk.

 

Han-Paul van Westing
Consultant. De Contactfabriek BV
IOD heeft me geleerd gebruik te maken van spanningen. Spanningen bij mezelf als regisseur van veranderprocessen. Maar ook spanningen in de organisatie en teams die veranderingen moeten of willen ondergaan. Die spanning inzetten en laten ‘ontladen’, geeft energie en creativiteit. Zo kwam ook bijgaand gedicht voort uit mijn IOD - reis.

 

In bijgaand gedicht verwoord ik mijn persoonlijke IOD ervaringen.

 

Nienke Plass-Verhagen
Centrum manager bij Amalia Kinderziekenhuis
In dit programma heb ik meer zicht gekregen op wat mijn gedrag met anderen doet en op wat het gedrag van anderen met mij doet. Daarnaast heb ik met nieuw gedrag kunnen experimenteren, wat niet alleen leuk was, maar mij ook zelfvertrouwen gaf om mijzelf te zijn. Omdat ik beter aanvoel wat er met mijzelf gebeurt als ik onderdeel uitmaak van een groep of organisatie, kan ik mij meer met anderen verbinden en is mijn interventiekracht toegenomen.

 

Donald Wijsman
Management Consultant bij Ordina
Ik ben nog steeds blij dat ik dit programma gevolgd heb. Ik kan beter naar mijn opdrachtgevers luisteren, hen bevragen en mijn observaties naar het hier en nu vertalen. Ik ben mij bewust geworden van mijn eigen kijk op de werkelijkheid en dat deze kan verschillen met die van anderen. Ik heb over groepen en organisaties geleerd door zelf te ervaren wat er in een groep kan gebeuren; hoe de dynamiek in de groep het resultaat bepaalt en hoe deze mijn gedachten beinvloedt.

 

Annelies Straub
Senior adviseur bij Gewoon aan de slag
Mooi en intensief programma waar ik nog steeds de vruchten van pluk. Ik heb veel geleerd over het (niet) werken van groepen en veranderingen. En over wanneer mijn bijdrage daarin al dan niet effectief is.
Kracht is het zelf ervaren van wat je leert, gekoppeld aan praktische aanpak van je eigen cases. Van zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling.

 

Jaap Jan Pieterman
Interim manager in de gezondsheidszorg
Als ik terugkijk op het deelnemen aan dit Programma van IOD besef ik dat het voor mij een intensief jaar was van introspectie, reflectie en actie. De combinatie van naar binnen kijken bij mezelf in de context van mijn werk en werksituatie was nieuw voor mij. Door het programma is mijn blik op mezelf, mijn functioneren en op de context waarin ik functioneer radicaal veranderd. Het programma heeft me een andere manier van kijken geleerd waar ik tot vandaag (ik nam deel in 2005) nog steeds mee werk en mee verder ga. Zowel in mijn rol als management-adviseur als in mijn rol als manager gebruik ik nog steeds de zienswijzen, methodieken en de hele manier van kijken die ik in dit programma aangereikt heb gekregen.

Gerard Jansen van Rosendaal
Manager Management Advies bij het Erasmus MC
Tijdens het programma werd ik mij bewust dat ik bij problemen geneigd ben de toevlucht te zoeken in het onpersoonlijke en in abstracte modellen en theorieën. Een neiging die ik breder in groepen en organisaties waarneem. Mijn toevoegde waarde als manager is toegenomen, doordat ik deze patronen nu herken en beter in staat ben om mensen bewust te maken van hun persoonlijke handelingsmogelijkheden.

 

Koen Weber
Senior consultant bij Kessels & Smit
Deelname aan het professioneel programma was voor mij de start van een zoektocht naar de wijze waarop ik mijzelf als adviseur inzet als instrument voor verandering. Een zoektocht waarin ik als 'reflective practitioner' heb leren reflecteren op de psycho-dynamische processen in veranderende organisaties, hoe ik mij daartoe verhoud en welke interventies ik daarbij inzet. Door de in het programma aangereikte concepten, werkvormen en door de uitwisseling van professionele dilemma's met andere deelnemers heb ik breder leren kijken naar mijn rol en naar veranderingen in organisaties. Dit heeft mijn handelingsrepertoire sterk uitgebreid.

 

Ingrid Koolen
HR Manager bij Axians & Bostec
Het professioneel Programma heeft mij handvatten gegeven voor het werken met groepen en de energie die daarin altijd aanwezig is, met als doel deze groep verder te brengen. Maar meer nog heeft dit programma mij geholpen dit meer te doen vanuit mijzelf, mijn persoonlijk kracht, waarmee ik als mens sterker en rijker geworden ben.

 

Joppe van Berkum
Onafhankelijk Business Consultant

De combinatie van prikkelende, nieuwe denkbeelden en een hechte deelnemersgroep waarmee ik een jaar samen kon optrekken is voor mij een enorme katalysator in mijn ontwikkeling geweest. Twee opbrengsten waar ik nog dagelijks plezier van heb:

  • Vergroot bewustzijn van de groepsdynamische processen bij het werken in en met groepen, door deze intense processen tijdens het programma aan den lijve te hebben ondervonden.
  • Mijn ontwikkelde inzicht dat in elk organisatieaspect hard en zacht, boven- en onderstroom, inhoud en proces continu met elkaar in wisselwerking staan en dus beide steeds aandacht vragen.

Door deze inzichten heb ik een veel rijker en slagvaardiger instrumentarium om verandering en vernieuwing doelgericht te faciliteren.

 

Hans Kommers
Organisatie-adviseur en partner bij ST-groep
Veel ontdekt in het POP. Over mezelf op de eerste plaats. En vervolgens over hoe ik mezelf altijd meeneem in een (advies)relatie, en hoe ik dat ook in kan zetten. Ik heb met name het doorleven van dialoog als een manier en voorwaarde om te leren op dieper niveau als een bijzondere verrijking ervaren. Dagelijks heb ik plezier van die ervaring in mijn werk als organisatieadviseur. In het POP komen ook organisatiekundige inzichten en methoden voor organisatieverandering aan bod. Een mooie verbinding wordt gelegd met de Sociotechniek en het systeemdenken, mijn eigen vakgebied. Bijzonder boeiend en extra bruikbaar in mijn praktijk.

 

Carlijn Tempelaars
Zelfstandig adviseur

Nog iedere dag pluk ik de vruchten van het programma van IOD. Het heeft mij inzicht gegeven in mijzelf en mijn eigen gedrag binnen groepen. Dit inzicht, samen met de theoretische kennis die is aangereikt, geeft me de handvatten om groepen in organisaties te kunnen ondersteunen. Ik begrijp veel beter en signaleer steeds scherper welke dynamieken er onder een groep liggen en heb door het programma steeds meer vertrouwen gekregen in mijn eigen observaties én handelen. Dit is mede gegroeid door het actieonderzoek dat aan de basis ligt om dat wat je hebt geleerd te verankeren in je dagelijkse werk.

 

Gerlinda Postma

Bestuurssecretaris SHO Centra voor medische diagnostiek

Wat ik in dit programma ontdekte:

  • dat ik door mijn eigen ervaringen in een groep te verwoorden, anderen het best uitnodig dat ook te doen
  • dat inzicht in groepsdynamische processen mij helpt om hier afstand van te nemen als ik hier volop in zit. Deze afstand helpt mij om de oorzaken van spanning zódanig te benoemen dat dit een plek in de groep (in plaats van alleen in mij) krijgt
  • welke werkvormen ik in kan zetten om groepsleden aan te spreken op hun verstand en gevoel  en om hen te helpen deze te verbinden.

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Terug

naar vorige pagina