Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  

Overzicht Organisatie Ontwikkelings Projecten

Samenwerkings- en inrichtingsvraagstukken

Verbetering samenwerking in managementteams

De onderstroom boven krijgen

Integrale dienstverlening en werkplezier van uitvoerende teams

Niet onze klanten, maar wijzelf moeten de diensten die we leveren op elkaar afstemmen

Medische maatschappen en vakgroepen in ontwikkeling

Van defensief reageren naar samen een visie formuleren

Integrale dienstverlening in de zorg betaalbaar houden

De kwaliteit omhoog en de prijs omlaag

Professionalisering

Professionalisering interne dienstverleners en hun werkverband

Samen een kwaliteitsslag maken als adviseur

Professionalisering externe adviesbureaus

Tijd maken voor elkaar en voor onze vakontwikkeling

Ontwikkelprogramma's voor hoger- en middenkader

De nieuwe koers in handelen omzetten en vertalen naar een lager niveau

Grote-groepsinterventies

Een dwarsdoorsnede van de organisatie bij strategische thema's betrekken

Met een groot aantal mensen de schouders onder deze verandering zetten

 

Incident onderzoek

Goede afspraken en het vermogen daarvan af te wijken als je dat kan verantwoorden

Met betrokkenen de film terugdraaien en op zoek gaan naar gedrags- en organisatorische patronen die aan dit (en andere) incidenten ten grondslag liggen