Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage > >  

Professionalisering externe adviesbureaus

Tijd maken voor elkaar en voor onze vakontwikkeling

 

Met toenemende druk op kwaliteit en prijzen vraagt het van externe adviesbureaus nogal wat om goed te presteren. De inhoudelijke deskundigheid van adviseurs moet op een hoog niveau zijn, zij moeten deze deskundigheid op effectieve wijze in kunnen zetten en een vertrouwensrelatie met hun klanten op kunnen bouwen.

Maar alleen deze individuele competenties volstaan niet. De complexiteit van veel opdrachten vraagt van hen dat zij hun werk doen vanuit een bureau, waarin een beroep gedaan kan worden op collega’s die zich als klankbord of vraagbaak op kunnen stellen. Naast individuele professionalisering is het ontwikkelen van een professioneel werkverband dus nodig om te kunnen excelleren.

 

Rond de volgende thema’s heeft IOD veelvuldig een bijdrage aan de professionalisering van externe adviesbureaus geleverd:

 • Adviesvaardigheden (meer informatie)
 • Begeleiden van groepen (meer informatie)
 • Vorm geven aan verandering door middel van actie-onderzoek (Soft Systems Methodology, Appreciative Inquiry, psychodynamisch actie-onderzoek, Theory U)
 • Systeem denken
 • Werken met grote-groepsinterventies (meer informatie en concreet projectvoorbeeld)
 • Werken met de onderstroom
 • Transitiemanagement en het begeleiden van verlies bij reorganisaties
 • Opzetten en begeleiden van intervisie
 • Teamontwikkeling

 

Met de volgende externe adviesbureaus werkten wij aan bovengenoemde thema’s: KPMG, BoerCroon, Ernst & Young, Capgemini, Twynstra Gudde, Origin, Andersson Elffers Felix, Basis & Beleid en CBE consultants.

 

Zie voor artikelen over professionalisering van adviseurs:

 

De ‘reflective practitioner’: voortdurend uitproberen, evalueren en bijstellen van je beeld van wie je bent en wat je doet.

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook