Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  >  

Organisatie ontwikkeling in een hogeschool

Optimalisering professionele ruimte in resultaat verantwoordelijke eenheden

 

Een HBO instelling verzorgt na talloze fusies vanuit 13 academies het onderwijs voor 20.000 studenten. De 1750 docenten zien hun werkplezier verminderd door talloze regels die zijn opgelegd door hun onderwijsteam, hun academie of door de hele hogeschool; beleid waarin zij zich slecht kunnen herkennen.

Om hier verbetering in te brengen wil het college van bestuur een project vormgeven, waarin een dwarsdoorsnede van de instelling komt tot gedragen aanbevelingen. Afgezien van dit inhoudelijk resultaat moet dit traject betrokkenen vanuit ervaring inzicht geven in factoren die hun professionele ruimte al dan niet positief beïnvloeden.

Professionele ruimte optimaliseren als individu, als lid van een onderwijsteam, van een academie en van de hele hogeschool

Het proces wordt rond onderwijsteams vormgegeven; onderwijsteams die als resultaat verantwoordelijke eenheden georganiseerd zijn. We starten met 8 onderwijsteams, bestaande uit docenten en teamleiders, aangevuld met vertegenwoordigers van ondersteunende afdelingen, hun academiedirecteur en een lid van het college van bestuur of een student. In deze 8 teams wordt de eerste conferentie voorbereid door verbeteringen in professionele ruimte te onderzoeken in het licht van datgene wat betreffend onderwijsteam als zijn kerntaak ziet.

Tijdens twee conferenties van een dag, waaraan 80 mensen

direct (en een veelvoud indirect) deelnemen wordt onderzocht welke maatregelen op het niveau van de hele hogeschool, van betrokken academies, van de onderwijsteams en op individueel niveau de grootste invloed hebben op de professionele ruimte van betrokkenen.

Ruimte creëren door eigen grenzen gezamenlijk te trekken

Duidelijk wordt dat (professionele) ruimte alleen ontstaat bij heldere grenzen. Denk hierbij aan onderwijsteams die een duidelijke kerntaak en ontwikkelvoorstellen voor ogen hebben. Omdat grenzen meer in acht genomen worden als mensen bij de vaststelling betrokken worden, ervaart men het spanningsveld van individuele ruimte die pas kan ontstaan bij het gezamenlijk vaststellen van deze grenzen.

Verder blijkt dat veel ruimte ingeperkt wordt doordat de leden van een onderwijsteam zichzelf onnodig allerlei beperkingen opleggen; dit wordt proactief vertaald naar het motto ‘niet mopperen, maar opperen’.

Ook de relatie met de ondersteunende diensten blijkt veel invloed op de professionele ruimte van docenten te hebben. Docenten ‘ontlasten in plaats van belasten’ vindt eerder plaats als een onderwijsteam medewerkers uit deze diensten persoonlijk kent en tijdig bij hun voornemens betrekt.

De tweede conferentie eindigt met 8 thema’s, waarin onderwijsteams, ondersteunende diensten en management komend jaar energie willen steken.

 

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Terug

naar vorige pagina