Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage > > >  

Grote-groepsinterventies

Mensen staan achter dat wat ze helpen creëren

 

Wanneer en waarvoor grote-groepsinterventies uitkomst kunnen bieden

• Heb je het gevoel dat de geplande organisatie-verandering bij de uitvoering helemaal niet leeft? Dat het MT en de projectgroep van de noodzaak overtuigd zijn, maar dat dit onvoldoende is afgestemd met diegenen die deze veranderingen uiteindelijk moeten dragen?

• Als "facturatie" ook vragen over "transport" zou kunnen beantwoorden is dat niet alleen zinvol vanwege de grotere flexibiliteit, maar meer nog omdat facturatie vanuit dit globalere perspectief het eigen werk ook anders in zou richten. Het is zorgelijk dat men in het ene deel van de organisatie niet wenst te leren van kennis waarover men elders in de organisatie beschikt. Maar het is minstens zo zorgelijk dat ieder deel van de organisatie de informatie waarover deze beschikt verkeerd interpreteert. Kunnen beschikken over een totaalplaatje, waar betreffende informatie onderdeel van is, maakt een juiste interpretatie mogelijk.

• Je merkt dat een probleem maar steeds blijft bestaan, omdat het aantal betrokken partijen (b.v. het aantal hiërarchische niveaus) zo groot is, dat niemand het geheel kan overzien.

• Als je een vlo in een potje zet en er de deksel op draait, zal de vlo na enige tijd zó hoog springen, dat deze zich net niet aan de deksel stoot. Verwijder je de deksel, dan springt de vlo niet meteen het potje uit, maar blijft hij springen tot net onder de plek waar voordien de deksel zat.

Zo opereren we in organisaties eigenlijk ook: we hebben ons allerlei zaken aangewend om - destijds - zeer goede redenen, maar zijn ons niet bewust dat die omstandigheden gewijzigd zijn. Dán is ons optreden niet meer goed afgestemd op de veranderde situatie.

 

Wat zijn grote-groepsinterventies?

"Grote-groepsnterventies" (G.G.I.'s) zijn methoden, waarbij een kritische massa mensen van zowel binnen de organisatie (medewerkers en management) als daarbuiten (klanten en leveranciers) betrokken worden bij een veranderingsproces dat invloed op hen heeft.

In een hele systeem veranderingsproces wordt een kritische massa mensen betrokken bij het:

- doorgronden van de noodzaak tot verandering

- analyseren van de actuele situatie en het vaststellen wat

  veranderd moet worden

- ontwikkelen van ideeën hoe bestaande processen te

  veranderen

- invoeren en ondersteunen van veranderingen.

 

Toepassingsgebieden

Deze methoden worden gebruikt voor:

- veranderingen in strategische richting

- acceptatie en implementatie van

  herstructureringsprojecten of kwaliteitsprogramma's

- veranderingen in de relatie met klanten en leveranciers

- veranderingen in structuren, regelingen en procedures

- de start van een complex project, waarbij een groot

  aantal partijen betrokken zijn.

 

Wat is er uniek aan?

G.G.I.'s zijn een antwoord op de gelijktijdige behoeften aan zowel snelheid als eigenaarschap.

Ze kunnen uitkomst bieden voor díegenen die niet meer de luxe hebben om een studie van zes maanden af te wachten en die bezorgd zijn of er uiteindelijke aan de basis nog iets over zal zijn van deze resultaten, als deze laag na laag ingevoerd zijn.

 

Met deze methoden wordt het werken in kleine groepen en in de grote groep op zorgvuldige wijze afgewisseld. Met het werken in kleine groepen wordt de tijd efficiënt gebruikt, kunnen veel mensen zich uitspreken waardoor ze zich betrokken voelen, en kan er een grote hoeveelheid informatie worden uitgewisseld. In de grote groep worden voorstellen tot actie en verandering gedaan.

 

Deze manier van werken vormt een alternatief voor de traditionele werkwijze met een projectgroep die analyses maakt en voorstellen aan het management doet om vervolgens de gewenste veranderingen dieper in de organisatie te implementeren.

Zij onderscheiden zich daarmee van andere veranderingsmethoden door:

 • een efficiënt tijdgebruik (geen eindeloze weerstand tegen voorgestelde veranderingen)
 • directe toegankelijkheid tot benodigde informatie (geen analyses met allerlei vertaalslagen van onderzoekers)
 • het komen tot innovatieve veranderingen, door de aanwezigheid van alle betrokken, verschillende partijen.

 

"Ik heb mijn mening gedeeld; nu hebben we dus een gedeelde mening!"

 

Deze werkwijze zal diegenen aanspreken die er van overtuigd zijn dat ontwikkeling van organisaties niet plaatsvindt door "deskundigen of projectgroepen die problemen voor mensen oplossen", maar door "alle betrokkenen - deskundigen incluis - die zich richten op de verbetering van hun hele systeem". Daarmee werken we vanuit de overtuiging dat mensen ondersteunen wat ze helpen creëren, waarmee het spreken MET betrokkenen in plaats van OVER betrokkenen een belangrijk uitgangspunt is.

 

Verschillende soorten hele-systeeminterventies

 1. Zoekconferentie
  Interventies waarbij belangengroepen een gezamenlijk beeld op de toekomst van hun werkverband ontwikkelen door overeenkomstige bedoelingen te ontdekken en verantwoordelijkheid voor eigen plannen op te nemen.
 2. Participatief ontwerp
  Interventies om een organisatie gezamenlijk te herstructureren (veelal nadat een nieuwe toekomstvisie op de organisatie is ontwikkeld).
 3. Andere interventies, die gericht zijn op het, met het gehele systeem opsporen en behandelen van werkgerelateerde, veelal multi-functionele onderwerpen.
  Open Space Technology, Wereld Café, Interview Design, Speakers Corner.

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Terug

naar vorige pagina