Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Professionalisering van interne dienstverleners en hun werkverband

Invloed uitoefenen, zonder hiërarchische macht

 

 

Voor interne, ondersteunende afdelingen, zoals personeel en organisatie, automatisering, communicatie of auditing is het belangrijk dat medewerkers over voldoende inhoudelijke deskundigheid beschikken. Maar om aan de wensen van hun klanten te voldoen is het bovendien belangrijk om deze deskundigheid effectief in te kunnen zetten en een vertrouwensrelatie met hen op te kunnen bouwen.

Maar ook deze individuele competenties zijn veelal niet voldoende. De complexiteit van veel opdrachten vraagt van adviseurs dat zij hun werk doen vanuit een afdeling die hen ontlast (i.p.v. belast);  een afdeling, waarin men een beroep kan doen op collega’s die zich als klankbord of vraagbaak op kunnen stellen. Naast individuele competenties is een professioneel werkverband dus nodig om te kunnen excelleren.

 

IOD wordt vaak gevraagd om mee te werken aan versnelling en verdieping van zo’n professionaliseringsslag. Onze opdrachtgevers verwoorden hun wensen dan als volgt:

  • "Niet alleen als individuele dienstverlener, maar ook als collectief moeten we leren om ons profiel en de kwaliteit van onze diensverlening in samenwerking met de klant(en) tot stand te brengen."
  • "Ik merk dat de waan van de dag ons zo sterk in een actieve modus zet, dat we de rust niet kunnen vinden om gezamenlijk in een reflectieve stand van eerdere ervaringen te leren; met een betere balans tussen actie en reflectie zouden we onze klanten overigens ook het goede voorbeeld kunnen geven."
  • "Wij worden te vaak gevraagd om alleen voor de uitvoering op te draven en moeten onze klanten laten zien dat we veel vroeger in een project de grootste toegevoegde waarde hebben."
  • "In dit traject moeten we een werkwijze, vocabulair en een sfeer van vertrouwen ontwikkelen waarop we ook na het professionaliseringstraject een beroep kunnen doen."
  • "We moeten een cultuur ontwikkelen, waarin we de oorzaken voor problemen in projecten niet automatisch bij klanten, maar ook bij onszelf zoeken. Dat zou de kwaliteit van ons werk aanzienlijk vergroten; aandacht voor je eigen aandeel zou overigens ook een positieve invloed hebben op het functioneren van ons eigen team."
  • "Wij nemen of krijgen de aap te vaak op onze schouder; we moeten leren nee te zeggen zonder de relatie te verbreken, en moeten voorkomen de verantwoordelijkheden van onze klanten over te nemen."

 

In de volgende organisaties werkten wij aan deze thematiek: Philips, Libertel, Nuon, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Erasmus MC, Maatstricht UMC, Medisch Spectrum Twente, UWV, Vincent van Gogh Instituut, Sociale Dienst Amsterdam, Rijkspolitie, Stichting Thuiszorg Rotterdam.

Voor een concrete projectbeschrijving: 'Personeel & Organisatie in ontwikkeling'

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook