Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Verbetering samenwerking van managementteams

Strategische breukvlakken thematiseren in plaats van problematiseren

 

Voor sporters is trainen voor een wedstrijd heel normaal. Die training is dan niet alleen gericht op verbetering van het individu, maar ook op het elkaar makkelijker kunnen vinden in het team. Veel management teams begrijpen dat het onderhouden en verbeteren van de samenwerking ook tijd vraagt en niet pas aan de orde is, als de conflicten zo groot zijn dat je er samen niet meer uit komt.

Het managen van spanningen

Om de managementtaak samen te volbrengen zul je altijd met bepaalde spanningen om moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan de spanning veroorzaakt door:

  • zij die ‘de lijn’ en zij die ‘de staf’ in een MT vertegenwoordigen
  • de loyaliteit die een MT lid ervaart naar medewerkers in de eigen afdeling en de loyaliteit die deze ten opzichte van collega-MT leden voelt
  • MT leden in een academisch ziekenhuis die ieder verschillende verantwoordelijkheden hebben, zoals zij die vooral staan voor onderzoek, onderwijs of patientenzorg; of zij die vooral staan voor care of juist voor cure; of zij die vooral kijken naar wat medisch wenselijk of economisch haalbaar is.

Het vraagt aandacht en competentie om op zulke ‘strategische breukvlakken’ de spanningen in een team goed te managen. Dit gaat niet om een probleem, want het zal nooit opgelost kunnen worden; het gaat om een thema, waar je aan moet werken om er beter mee om te gaan.

Bewustzijn van deze breukvlakken maakt dat betreffend team zich realiseert wat belangrijke uitdagingen in de onderlinge samenwerking zijn. Veel spanningen, zogenaamd veroorzaakt door persoonlijke verschillen in opvattingen, temperament of karakter blijken dan een systemische oorsprong te hebben. Oftewel, vooral verklaard te kunnen worden door de managementtaak en de context waarin men werkt.

Taak- en teamwerk nooit splitsen

Bovengenoemd perspectief verraadt dat je niet bij ons moet zijn voor de begeleiding van een avondje teambuilden in de bowlinghal of een dagje plezier in de bossen. Zeker hopen we dat plezier en humor onderdeel uit kunnen maken van het werk dat we samen verrichten. Maar wij zullen teamwerk en taakwerk altijd met elkaar verbinden. Oftewel de manier waarop het team met elkaar samenwerkt altijd zien in het licht van de taak waar het team voor staat.

 

Opdrachtgevers waarmee we werkten verwoordden hun vragen aan ons als volgt:

  • “We communiceren niet goed met elkaar, vergaderingen duren erg lang, we hebben weinig plezier en het kost iedereen veel energie; dit moet beter kunnen!”
  • “Help ons elkaars talenten en allergieën beter te leren kennen en beter met deze verschillen om te gaan.”
  • “Ieder van de leden van ons team is meer met het eigen bedrijfsonderdeel dan met ons MT verbonden; dit leidt er toe dat we mooie afspraken kunnen maken, maar ze zelden nakomen.”
  • “Wij willen meer zicht op onze groepsdynamiek en gedragspatronen die een effectieve samenwerking soms in de weg staan.”
  • “Wij werken geruime tijd met elkaar samen en dat lukt zonder veel problemen. Toch hebben wij het gevoel dat we de mogelijkheden niet optimaal benutten.”

Voor een concrete projectbeschrijving: 'Twee fracties in een MT'

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook