Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage > >  

Ontwikkelprogramma's voor hoger- en middenkader

Ontwikkeling van managers en hun werkverband

 

Het zal niet de eerste keer zijn dat managers zich in een training ontwikkelen in kwaliteiten, waarop ze in hun eigen organisatie niet worden gehonoreerd. Daarom moeten ontwikkelprogramma’s aansluiten bij de cultuur en moeten zij door de top gedragen worden. Voor IOD betekent dat bovendien, dat wij het liefst werken met actuele organisatievraagstukken (in plaats van verzonnen casussen of rollenspelen) waar deelnemers aan kunnen werken.  Reflectie op het effect van het eigen handelen stelt managers in staat te leren welke opstelling het best aansluit bij een nieuwe koers. Zo liggen management- en organisatie-ontwikkeling in elkaars verlengde.

 

Dergelijke programma’s hebben wij vaak ontwikkeld voor organisaties die een sterke koerswijziging in het handelen van managers belichaamd willen zien. Zo’n traject leidt dan bijvoorbeeld tot een scherp beeld van de veranderde rol, van de identiteit van de eigen afdeling en van de bijdrage van het management team waar men gezamenlijk onderdeel van uit maakt. Daarnaast worden enkele afdelingsoverschrijdende thema’s uitgewerkt en ter toetsing aan betrokken stakeholders voorgelegd.

 

Managers leren in zo’n traject op vele vlakken; als het gaat over persoonlijk functioneren leert men vaak over de volgende thema’s:

 • Inzicht in groepsprocessen en de effectiviteit van het eigen optreden daarin
 • Het leveren van een bijdrage vanuit een verbindingsrol, d.w.z. omgaan met spanningen verbonden aan allerlei partijen die tegenstrijdige eisen stellen
 • Het begeleiden van verlies bij reorganisaties
 • Coachen van medewerkers: meer gericht zijn op de ontwikkeling van uitvoerders dan op de uitvoering
 • Verantwoordelijkheid nemen in onoverzichtelijke situaties
 • Het begeleiden van groepen en het hanteren van de onderstroom daarin
 • Leiding geven aan verandering als trekker en als object van verandering
 • Teamontwikkeling
 • Opstarten van intervisie.

 

Opdrachtgevers verwoorden hun wens aan ons vaak als volgt:

“Door allerlei externe ontwikkelingen hebben wij een andere koers voor ogen met de organisatie en willen dit ook in het handelen van het management belichaamd zien. Ontwikkel en begeleid een traject waarin wij zicht krijgen op wat deze koers voor ons eigen optreden betekent en hoe deze koers geoperationaliseerd moet worden naar ieder van de afzonderlijke afdelingen.”

 

Voor de volgende organisaties ontwikkelden wij management ontwikkelingsprogramma’s: ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Gemeente Amsterdam, Vincent van Gogh Instituut, Probiblio, Haldor Topsøe (Denemarken) en Plantenziektenkundige Dienst.

 

Voor een concrete projectbeschrijving van een project met meer nadruk op:

 

Voor een concrete projectbeschrijving: 'Sturen van veranderingen'

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook