Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  >  

Sturen van veranderingen

Vasthouden en los durven laten

 

Een nieuwe indeling van afdelingen, 20% krimp, fusies van onderdelen. Grote veranderingen, je zult ze maar moeten managen. Dat betekent veranderingen moeten vormgeven en tegelijkertijd de winkel open houden; ertoe bijdragen dat je medewerkers gemotiveerd blijven en tegelijkertijd een aantal van hen begeleiden naar een andere werkplek; onzekerheid verdragen en toch zelf gemotiveerd blijven. Lastige opgave.

 

We ontwikkelden een programma, waarin:

  • betrokken managers werkten met hun eigen ervaringen in het veranderingsproces om hun inzicht in hun situatie te verdiepen en van elkaar te leren
  • we een kader aanboden dat gebruikt werd om het verloop van veranderingsprocessen beter te begrijpen en daar een effectievere bijdrage aan te kunnen leveren
  • we actief experimenteerden met de aanpak van en gespreksvoering in veranderingsprocessen.

Het programma bestond uit 2 modules van 2 dagen en een afsluitende dag. De eerste module was vooral gericht op het verdiepen van inzicht in de eigen situatie, de tweede module vooral op het hanteren van veranderingen bij medewerkers. Tussen en na de modules werd in kleinere intervisiegroepjes gewerkt.

Je kan pas iets verlaten, als je er geweest bent

De leidinggevenden bleken de verandering beter te kunnen trekken, omdat ze zich meer bewust waren van de impact die deze verandering op hen zelf had. Zo bleken zij medewerkers, individueel en als groep beter te kunnen begeleiden bij het omgaan met het verlies van (delen van) hun werk, van hun lokatie of van hun collega’s. Meer bewustzijn van henzelf als object van verandering, vergroot de mogelijkheden als trekker van verandering.

De steun die ze hierbij van elkaar konden krijgen was nieuw en was de basis voor een langdurige intervisiegroep.

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Terug

naar vorige pagina