Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Medische maatschappen en vakgroepen in ontwikkeling

Zorg voor elkaar en voor de richting en inrichting van het collectief

 

De gezondheidszorg en de medische wereld zijn volop in beweging. Toenemende druk vanuit verzekeringsmaatschappijen op de financiën en meer technische mogelijkheden met dure apparatuur dwingen de maatschap om keuzes te maken. Mondiger patienten (als individu en als groep) dwingen artsen om in hun eigen vakgebied op hoog niveau te presteren en (met de eigen beroepsgroep) mee te gaan met toenemende protocollisering.

 

Met de instroom van jongere en parttime specialisten veranderen ook ambities binnen de maatschap; wat weer spanningen kan veroorzaken in de onderlinge samenwerking. Op steeds meer medisch specialisten wordt een beroep gedaan om een bijdrage te leveren aan het management van hun maatschap / vakgroep of van het ziekenhuis.

 

Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen om de nodige aanpassingen in menselijk optreden van medisch specialisten en de manier waarop zij georganiseerd zijn. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op communicatieve en management vaardigheden die zij niet direct vanuit hun medisch specialisme hebben ontwikkeld. Deze competenties worden verwacht in het contact met patienten, met collega’s in de maatschap, maar ook op het niveau van het hele ziekenhuis waar de maatschap moet worden vertegenwoordigd.

Vanuit deze context krijgen wij dan ook vragen zoals:

  • "De onderlinge samenwerking loopt stroef en daar kunnen we het moeilijk over hebben; help ons dit gesprek te voeren, waarmee het onderling vertrouwen toeneemt en we effectiever, sneller en met meer plezier met elkaar vergaderen."
  • "We moeten gaan werken in resultaat verantwoordelijke eenheden, keuzes maken over ons portfolio, keuzes maken over regionale samenwerking etc. etc. En bovenal moeten we ons als een positieve, actieve speler opstellen tegenover al deze ontwikkelingen. Help ons tot een levensvatbaar profiel te komen, waar we allemaal achter kunnen staan"
  • "Wij hebben afgelopen periode (met behulp van het IFMS systeem) een goed beeld gekregen van ons individueel functioneren. Maar dat betekent niet dat we als team optimaal functioneren. Omdat daar met alle externe ontwikkelingen een zwaar beroep op gedaan wordt, willen wij nu ons functioneren als collectief verder verbeteren."
  • "Wij moeten elkaar aanspreken op fouten, klachten of calamiteiten die nu eenmaal bij alle mensenwerk optreden. Help ons een werkwijze te ontwikkelen, waarmee we van elkaar leren en niet alles met de mantel der liefde bedekken, maar elkaar ook niet de tent uit vechten."
  • "Mijn persoonlijke opstelling ten opzichte van collega’s, patiënten en ondersteunend personeel blijkt niet altijd effectief te zijn. Bovendien is mijn werkbelasting te groot en wil ik meer aandacht aan mijn privéleven schenken. Kun je mij helpen beter te begrijpen wat hier mis gaat en hoe ik daar wellicht anders mee om kan gaan." Voor een beschrijving van zo’n traject, zie 'Individuele coaching'

Voor een concrete projectbeschrijving: 'Medische maatschap in de knel'

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook