Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Integrale dienstverlening en werkplezier van uitvoerende teams

Niet onze klanten maar wijzelf moeten de diensten die we leveren op elkaar afstemmen

 

De complexiteit van veel opdrachten is dermate hoog, dat de kwaliteit die een individuele dienstverlener kan bieden per definitie te kort schiet. Of het nu gaat om zorgverleners, onderwijzers of ICT-deskundigen de individuele dienstverlener moet zich professionaliseren tot lid van een multidisciplinair team. Dat betekent dat deze over het vermogen moet beschikken om de bijdrage die hij met andere dienstverleners levert goed op elkaar en op de specifieke wensen van klanten af te stemmen. Alleen dán wordt integrale dienstverlening mogelijk.

Van individuele naar collectieve dienstverlening

Dit vermogen kan het individu echter alleen in betreffend team ontwikkelen; want het gaat om het ontwikkelen van een collectieve intelligentie. Een helpende verdeling van taken en verantwoordelijkheden en voldoende onderling vertrouwen zijn minimale voorwaarden om deze collectieve intelligentie te kunnen zien groeien.

De teams die we begeleid hebben waren samengesteld uit medewerkers met verschillende deskundigheden die als team redelijk zelfstandig een deel van de markt konden bedienen. Door zich op een beperkt deel van de markt te richten was de regelbehoefte dus beperkt en richtte het begeleidingstraject zich op het verhogen van het (interne) regelvermogen.

De opdrachtgevers waarmee we aan deze thematiek gewerkt hebben verwoorden hun wensen alsvolgt:

  • “De teamleden zien hun eigen bijdrage nog te veel als afzonderlijke takenpakketten. Ieder moet z’n eigen bijdrage meer als onderdeel van de algehele teambijdrage gaan zien; alleen dan wordt oplossingsgericht werken haalbaar en kunnen we de klant een integrale dienst verlenen.”
  • “Bij vakantie, ziekte of overplaatsing zijn onze teams nog té afhankelijk van de kennis en vaardigheden van enkelingen; help ons deze kwetsbaarheid te verminderen.”
  • “Help de leden van het team ontwikkelplannen opstellen die zowel het individu als het team versterken.”
  • “Om de potentie uit de teams te halen moeten de teamleden minder op hun leidinggevende leunen; zij moeten elkaar meer leren gebruiken als vraagbaak en klankbord en moeten elkaar meer aan durven spreken op de kwaliteit van het geleverde werk.”

 

In de volgende organisaties werkten wij aan deze thematiek: Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academisch Ziekenhuis Maastricht en Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

 

Voor een concrete projectbeschrijving: 'Uitvoerend team wil integrale diensten kunnen leveren'

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook