Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  >  

Personeel & Organisatie in ontwikkeling

Naar een betrouwbare partner van de lijn

 

Gedurende anderhalf jaar werkten we samen met het afdelingshoofd en zeven adviseurs van een P&O afdeling. Onderstaand de verschillende onderdelen van dit professionaliseringstraject.

 

Het project startte met een collectieve intake, waarin de persoonlijke ontwikkelwensen en die van het team verduidelijkt en geconcretiseerd werden; zelfreflectie in teamverband. De voornaamste ontwikkelwensen:

  • ontwikkelen van een afdeling die vooral aan personele vraagstukken werkt naar een afdeling die ook voor organisatie-ontwikkelingsvraagstukken gevraagd wordt
  • het plezier in het ambacht van adviseur vergroten
  • de veiligheid in het team vergroten, zodat geleerd kan worden van elkaars kennis en feedback
  • meer zicht willen krijgen op wat klanten van de afdeling verwachten en wat daarmee het gewenst dienstenpakket, de voornaamste prestatie-indicatoren en de rolverwachting zou moeten zijn
  • een uitgesproken wens om dit intensief professionaliseringstraject gezamenlijk te volgen.

 

Daarna werden twee driedaagse workshops ‘Adviesvaardigheden; invloed uitoefenen zonder hierarchische macht’ georganiseerd. In deze workshops stond centraal: het vergroten van inzicht in je rol als adviseur en het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden om de gewenste rol waar te kunnen maken. De deelnemers leerden een veranderingsaanpak hanteren waarmee het leveren van een bijdrage aan organisatievraagstukken kan worden uitgebouwd.

Klik hier voor een algemene beschrijving van deze workshop en hier voor ervaringen van oud-deelnemers.

Bovendien werden de ochtenden van de tweede en derde dag steeds besteed aan ‘afdeling specifieke thema’s’. Dit leidde onder andere tot een scherp geformuleerd profiel van de afdeling.

 

Verspreid over de hele periode van anderhalf jaar werden zeven afzonderlijke dagen besteed aan intervisie, individuele coaching, teamontwikkeling en de behandeling van enkele inhoudelijke thema’s (Grote-groepsinterventies, Appreciative Inquiry en Werken met de onderstroom).

 

Met en voor deze afdeling werd een conferentie Identiteitsverduidelijking georganiseerd waaraan ook een groot aantal vertegenwoordigers van haar stakeholders deelnamen. Het eerder ontwikkelde profiel van de afdeling werd aan hen voorgelegd, wat leidde tot waardevolle samenwerkingsafspraken en bijstellingen van het dienstenpakket, prestatie-indicatoren en rolverwachtingen. Naast deze inhoudelijke resultaten deed men concrete ervaring op met het werken met enkele, eerder behandelde ‘grote-groepsinterventies’)

 

Het traject eindigde met een evaluatiebijeenkomst, waarin gesproken werd over het persoonlijk- en team functioneren en over de richting en inrichting van de afdeling.

 

Zie voor artikelen over professionalisering van adviseurs:

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook

Terug

naar vorige pagina